Plan dnia

6:30 - 8:30

Początek dnia w przedszkolu, swobodna zabawa dzieci, zajęcia w małych grupach

8:30-9:00

Śniadanie

9:00-10:00

Zajęcia planowane językowe, sportowe, muzyczne, logopedyczne, terapia indywidualna

10:00-11-00

Zajęcia zorganizowane przeprowadzone zgodnie z planem pracy wychowawczo-dydaktycznym

11:00-12:00

Zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu

12:00-12:30

Obiad

12:30-14:15

Relaks (poobiedni odpoczynek-maluchy) - działania wspomagające rozwój dziecka - indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania, zabawy ruchowe (terenowe, badawcze)

14:30-15:00

Podwieczorek

15:00-15:30

Zajęcia popołudniowe, zajęcia dodatkowe zewnętrzne

15:30-16:00

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych piosenek, wierszyków,słuchanie czytanych przez nauczyciela opowiadań, bajek

16:00-17:00

Wspólne zabawy dzieci ze wszystkich grup