Holistyczna edukacja

Czym jest holistyczna edukacja?

Rozwój intelektualny, poznawczy i twórczy

Umiejętności społeczne - budowanie relacji

Zrozumienie emocjonalne

Kształtowanie postawy proekologicznej

Rozwój fizyczny -zdrowy styl życia