Program i zajęcia

Program

Szczęśliwe dzieciństwo to pragnienie każdego rodzica dla swojego dziecka. W tym wyjątkowym okresie dziecko potrzebuje uwagi i zainteresowania.

Nasz przedszkolny plan nauczania to dynamiczne i atrakcyjne podejście, które łączy edukację z zabawą. Stawiamy na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dzieci poprzez różnorodne aktywności artystyczne, sensoryczne i sportowe. Nasi wykwalifikowani nauczyciele zapewniają wsparcie i indywidualne podejście, umożliwiając dzieciom odkrywanie świata w bezpiecznym i kreatywnym środowisku.

Program
Szczęśliwe dzieciństwo to pragnienie każdego rodzica dla swojego dziecka. W tym wyjątkowym okresie…

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

Codzienne prowadzimy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nasze przedszkole pracuje na programie „Zbieram, poszukuję, badam”, autorstwa Doroty Dziamskiej i Marzeny Buchnat. Jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego z 14 lutego 2017 roku. Stanowi on podstawę do planowania pracy z dziećmi od najmłodszej do najstarszej grupy wiekowej.

W pracy z dziećmi wykorzystywane są także:

 • metoda Pozytywnej Dyscypliny w Przedszkolu,
 • elementy metody M. Montessori,
 • metoda dziecięcej matematyki – prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej,
 • metoda ruchu rozwijającego – W. Sherborne,
 • metoda gimnastyki twórczej – R. Labana, C. Orfa,
 • metody pedagogiki zabawy,
 • metoda gimnastyki mózgu – P. Dennisona,
 • metoda dobrego startu – prof. M. Bogdanowicz,
 • elementy systemu edukacji przez ruch – D. Dziamskiej,
 • metoda dramy,
 • metody relaksacyjne,
 • metody aktywizujące,
 • bajkoterapia.
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
Codzienne prowadzimy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z podstawą…

Język angielski

Naukę języków obcych warto rozpocząć jak najwcześniej. Podczas zajęć dzieci cały czas są aktywne – nie tylko się uczą, ale także bawią językiem. Zajęcia z języka angielskiego odbywają się 3 razy w tygodniu.

Język angielski
Naukę języków obcych warto rozpocząć jak najwcześniej. Podczas zajęć dzieci cały czas…

Rytmika i taniec

Rytmika w przedszkolu uczy poprzez zabawę. Uwrażliwia dzieci na sztukę, a także wspiera ich rozwój fizyczny i emocjonalny. Podczas zajęć dzieci rozwijają swoje umiejętności słuchowe, muzyczne, motoryczne. Taniec pozytywnie wpływa na prawidłową postawę ciała, sprawność motoryczną, koordynację i pamięć ruchową, świadomość własnego ciała, szybkość reakcji. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu.

Rytmika i taniec
Rytmika w przedszkolu uczy poprzez zabawę. Uwrażliwia dzieci na sztukę, a także wspiera…

Fitness dla dzieci

Nie bez powodu mówi się, że ruch to zdrowie. Jednak w przypadku dzieci ma on zdecydowanie szersze znaczenie. Zabawy ruchowe w przedszkolu mają  kluczowe znaczenie, gdyż przypadają na okres, w którym dziecko kształci i szlifuje swoje zdolności przy jeszcze niewykształconym w pełni układzie kostnym czy nerwowym. Odpowiedni program ruchowy zwiększy potencjał dziecka i przygotuje je do bardziej zaawansowanych aktywności w okresie szkolnym.

Fitness dla dzieci
Nie bez powodu mówi się, że ruch to zdrowie. Jednak w przypadku dzieci ma on zdecydowanie…

Sensoplastyka

Sensoplastyka oraz ćwiczenia grafomotoryczne — terapia ręki to zajęcia, które pozwalają dzieciom na poznawanie świata poprzez zaangażowanie wszystkich zmysłów oraz usprawnienie pracy rączek. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Sensoplastyka
Sensoplastyka oraz ćwiczenia grafomotoryczne — terapia ręki to zajęcia, które pozwalają…

Boże słówko

Zajęcia te nastawione są na wspólne poznawanie i odkrywanie Boga — Przyjaciela. Podczas zajęć dzieci zapoznawane są z Biblią. Poznają zwyczaje chrześcijańskie, święta, tradycje. Podczas tych spotkań poznają również najważniejsze modlitwy i piosenki.

Boże słówko
Zajęcia te nastawione są na wspólne poznawanie i odkrywanie Boga — Przyjaciela. Podczas zajęć…

Zajęcia grupowe z psychologiem

W naszym przedszkolu nad prawidłowym rozwojem emocjonalnym i społecznym dzieci czuwa psycholog. Prowadzi obserwację, bada gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki, a dla potrzebujących dzieci prowadzi zajęcia wspomagające rozwój. Ponadto współpracuje z nauczycielami w celu rozwiązywania problemów wychowawczych w grupach.

Zajęcia grupowe z psychologiem
W naszym przedszkolu nad prawidłowym rozwojem emocjonalnym i społecznym…

Grupowe zajęcia logopedyczne

Opierają się na zasadach proponowanych przez pedagogikę zabawy, która ma na celu pomoc w nauce mowy i rozwijaniu niezbędnych dla jej poprawnego funkcjonowania aspektów tj. sprawność narządów mowy, prawidłowy tor oddechowy, poprawna artykulacja i kompetencje fonologiczne. Zajęcia logopedyczne odbywają się raz w tygodniu. Istnieje również możliwość zajęć indywidualnych.

Grupowe zajęcia logopedyczne
Opierają się na zasadach proponowanych przez pedagogikę zabawy, która ma…

Edukacja społeczna i proekologiczna

Edukacja społeczna ma na celu ułatwienie dzieciom budowanie dobrych, wartościowych relacji z innymi ludźmi, zarówno rówieśnikami, jak i dorosłymi. Proekologiczna skupia się na równie istotnej relacji pomiędzy człowiekiem a środowiskiem. Wspólne odkrywanie świata, piękna przyrody pozwoli poczuć się jego częścią i od najmłodszych lat kształtować postawę poszanowania dla środowiska naturalnego.

Edukacja społeczna i proekologiczna
Edukacja społeczna ma na celu ułatwienie dzieciom budowanie dobrych,…

Warsztaty teatralne

Zabawa w teatr jest jednym ze sposobów nauczania i wychowywania dzieci. Daje możliwość spontanicznej zabawy z rówieśnikami. Dzięki kontaktom ze sztuką dziecko rozwija myślenie, inteligencję, wyobraźnię, poznaje skutki zachowań bohaterów, wnika w ich przeżycia. Dziecko styka się z normami społecznymi, wartościami, bohaterami pozytywnymi i negatywnymi. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu.

Warsztaty teatralne
Zabawa w teatr jest jednym ze sposobów nauczania i wychowywania dzieci. Daje możliwość…