Misja i wizja

Misja

Przede wszystkim miłość!

Tworzymy miejsce pełne miłości, ciepła i dobra, w którym każde dziecko jest ważne. Pragniemy towarzyszyć dziecku i wspierać je w gromadzeniu doświadczeń i informacji na temat samego siebie, najbliższego otoczenia i świata.

Misja

 

Miłość nigdy nie ustaje

Choć zmieniają się czasy, style życia i wychowania istnieje coś, czego człowiek niezależnie od wieku potrzebuje w całym swoim życiu dla pełnego rozwoju i szczęścia — MIŁOŚCI. To ona nadaje sens i początkuje najgłębsze osobowe więzi z Bogiem i drugim człowiekiem.

Sercem widzi się najlepiej!

Zależy nam, aby każde dziecko od pierwszych lat swojego życia odkrywało swoją wartość i piękno otaczającego go świata. Ważnym elementem jest rozpoznanie religijnych wartości chrześcijańskich w codziennych sytuacjach takich jak dobro, prawda, piękno oraz miłość, czyli tego, co niewidoczne dla oczu.

 
Miłość nigdy nie ustaje
Choć zmieniają się czasy, style życia i wychowania istnieje coś, czego człowiek…

Miłość mierzy wysoko!

Ogromną uwagę przywiązujemy do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, mając na uwadze jego potrzeby i możliwości. Każdego dnia chcemy rozbudzać w dzieciach ciekawość świata.

Miłość w praktyce

Dziecko kochane, chronione, akceptowane uczy się, czym miłość jest w praktyce. Wierzymy, że ciepła, domowa atmosfera, jak i twórcze, indywidualne podejście nauczycieli oraz współpraca nauczycieli i rodziców stworzą miejsce pełne dobra, w którym każdy czuje się bezpieczny, ważny i kochany.

Miłość odkrywa nowe

Odkrywać i rozwijać razem z dzieckiem jego talenty, pasje, zainteresowania, które zostaną na całe życie. Ważne jest dla nas rozbudzanie aktywności twórczej i badawczej dzieci, jak również mądre wspieranie w dążeniu do zdobywania samodzielności i odkrywania tego, co nowe. Pragniemy pokazać każdemu dziecku, że nauka może być przyjemna i ciekawa oraz tworzyć przestrzeń do szukania rozwiązań, wspierać w pokonywaniu codziennych trudności.

Miłość mierzy wysoko!
Ogromną uwagę przywiązujemy do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, mając na…